O fondu

Založením Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund chce hlavní město Praha aktivně podpořit vlastní prezentaci v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby.

Vznik fondu Praha ve filmu Prague Film Fund schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy 15. září 2016 a do rejstříku byl fond zapsán 16. prosince 2016.

Finanční prostředky alokované pro nadační fond v roce 2016 a 2017 činily 10 milionů korun, minimálně se stejnou částkou počítá město i pro rok 2018.

Nadační fond poskytuje finanční prostředky pro filmy a seriály určené k zahraniční distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand. Zásadní podmínka: Praha v natáčeném projektu představuje skutečně Prahu.

Cíle

Mezi hlavní cíle fondu patří podpora pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmu a televize, přilákání filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a také profilování města jako „film friendly“ destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce.

Kritéria hodnocení

Při hodnocení projektů se v souladu se zakládací listinou bude přihlížet zejména k významu a způsobu zobrazení města Prahy v díle, počtu plánovaných natáčecích dnů na lokacích v Praze, hodnotě pražských motivů a konkrétních míst natáčení (z turistického, marketingového, kulturního, historického či architektonického hlediska). Zásadní roli bude hrát také rozsah zahraniční distribuce, marketingový potenciál díla (z hlediska cestovního ruchu) a možnosti prezentace hlavního města Prahy v rámci mediálních aktivit souvisejících s dílem.

Orgány nadačního fondu

Správní rada:
David Havaš (předseda správní rady), Eliška Kaplicky Fuchsová, Ondřej Chrást, Soňa Kodetová, Kamila Matějková, Ivana Novotná, Petr Slepička

Dozorčí rada:
Jiří Sulženko, Marek Brožek

Zakládací listina a statut

30. listopadu 2017 schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy dodatek obsahující návrhy změn zakládací listiny.
Nové úplné znění Zakládací listiny
Statut z 21. prosince 2017

Původní dokumenty:
Zakládací listina
Statut