Výzvy

V současné době není otevřena žádná výzva.


Uzavřené výzvy:

Výzva 2018/3

Do výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v termínu 15. října – 15. listopadu 2018 bylo v řádném termínu podáno pět žádostí, které byly 10. ledna 2019 projednány správní radou nadačního fondu. Podpořeny byly tři projekty v celkové výši 2,5 milionů korun:

 • Ztraceni v ráji – celovečerní film vznikající ve švýcarsko-české koprodukci // nadační příspěvek 500 000 Kč
 • Ulice domů 2 – druhá řada seriálu La strada di casa italské televizní stanice RAI // nadační příspěvek 500 000 Kč
 • Poloviny/Halves – celovečerní film, koprodukce ČR, Íránu, Slovenska a Francie // nadační příspěvek 1 500 000 Kč

Výsledky:
Seznam podaných žádostí a výsledky 2018/3

Další dokumenty a formuláře:
Plné znění výzvy 2018/3
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku – Výzva 2018/3
Formulář žádosti – Výzva 2018/3
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
Zakládací listina (znění platné od 30. 11. 2017)
Statut (znění platné od 30. 11. 2017)


Výzva 2018/2
Do výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v termínu 1. června – 16. července 2018 bylo v řádném termínu podáno šest žádostí, které prošly posouzením správní rady. Přihlásily se opět jak české projekty, tak zahraniční filmy a seriály. Podpořeny byly čtyři projekty v celkové výši 7,8 milionů korun.

 • Diplomatka: Pražské noci (Die Diplomatin: Prager Nächte), německý televizní film, režie Roland Suso Richter // nadační příspěvek 800 000 Kč
 • Modelář, český film režiséra a scénáristy Petra Zelenky // nadační příspěvek 750 000 Kč
 • Spider-Man: Far From Home, film USA, režie John Watts // nadační příspěvek 5 000 000 Kč
 • Tím to nekončí (Dormiremo da vecchi), italský hraný film, režie Fabio Resinaro // nadační příspěvek 1 250 000 Kč

Výsledky:
Seznam podaných žádostí a výsledky 2018/2
Více informací k podpořeným projektům

Dokumenty a formuláře:
Výzva 2018/2
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku – Výzva 2018/2
Formulář žádosti – Výzva 2018/2
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
Formulář závěrečné zprávy
Formulář vyúčtování
Zakládací listina (znění platné od 30. 11. 2017)
Statut (znění platné od 30. 11. 2017)


Výzva 2018/1

Do výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v termínu 1. ledna – 15. února 2018 bylo celkem podáno 20 žádostí, všechny v řádném termínu. Dvě žádosti byly z důvodu nesplnění formálních náležitostí z posuzování vyloučeny. 18 žádostí bylo projednáno správní radou.
Do výzvy se přihlásily jak české projekty, tak řada zahraničních filmů a seriálů natáčených v České republice. Na rozdíl od první výzvy, kdy správní rada nadační příspěvky rozdělila pouze mezi zahraniční filmy, se v této výzvě objevily i takové české projekty, u kterých správní rada shledala naplnění cílů nadačního fondu a které nabídly zajímavé možnosti pro marketing hlavního města.
Podpořeno bylo devět projektů v celkové výši 9 milionů korun:

 • Jan Palach, film režiséra Roberta Sedláčka
 • Helen Dorn – Vzkaz z Prahy (Helen Dorn – Prager Botschaft), televizní film pro německou veřejnoprávní ZDF z úspěšné řady o vyšetřovatelce Helen Dorn
 • Pražské orgie, nový snímek režisérky Ireny Pavláskové na motivy slavné knihy Philipa Rotha
 • Jan Žižka (Warrior of God), historický velkofilm režiséra Petra Jákla vznikající v koprodukci USA a ČR
 • Daleko od tebe (Lontano da te), španělsko-italský sedmidílný romantický seriál režiséra Ivana Silvestriniho
 • Krimi Praha: Utopenec a Krimi Praha: Chladná smrt (Der Prag Krimi: Die Wasserleiche + Der kalte Tod), dva televizní filmy z nové řady Krimi Praha pro německý veřejnoprávní kanál ARD
 • Na střeše, druhý film režiséra a herce Jiřího Mádla
 • Princip slasti (Zasada przyjemności), čtyřdílná polsko-česko-ukrajinská detektivní série polského režiséra a producenta Dariusze Jabłonského

Výsledky:
Seznam podaných žádostí a výsledky
Více informací k podpořeným projektům
Obecné hodnocení správní rady

Dokumenty a formuláře:
Výzva 2018/1
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
Formulář závěrečné zprávy
Formulář vyúčtování
Zakládací listina (znění platné od 30. 11. 2017)
Statut (znění platné od 30. 11. 2017)


Výzva 2017/1

Do první Výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v termínu 1. – 31. května 2017 bylo podáno celkem 18 žádostí, z nichž šest muselo být z posuzování vyloučeno, neboť nesplnily formální náležitosti. Z 12 žádostí, které byly správní radou posouzeny, byl udělen nadační příspěvek v celkové výši 5,3 milionů korun těmto čtyřem zahraničním projektům:

 • Jab Harry met Sejal (pracovní název projektu: The Ring/Prsten), celovečerní hraný film, Indie, režie Imtiaz Ali // nadační příspěvek 2 000 000 Kč
 • The Death and Life of John F. Donovan, celovečerní hraný film, Kanada, režie Xavier Dolan // nadační příspěvek 1 000 000 Kč
 • Tout le monde debout/Prostě vstaň, celovečerní hraný film, Francie, režie Franck Dubosc // nadační příspěvek 2 000 000 Kč
 • Ein Sommer in Prag, televizní film, Německo, režie Karola Meeder // nadační příspěvek 300 000 Kč

Výsledky:
Seznam podaných žádostí a výsledky
Více informací k podpořeným projektům
Obecné hodnocení správní rady

Dokumenty a formuláře k výzvě 2017/1 (výzva uzavřena):
Výzva 2017/1
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k veřejné podpoře
Formulář závěrečné zprávy
Formulář vyúčtování
Zakládací listina
Statut