Výzvy

Aktuálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy


Výzva 2018/1

Lhůta pro podávání žádostí: 1. ledna 2018 – 15. února 2018

Celkový objem finančních prostředků: 15 000 000 Kč

Typy projektů:
a) hraný, dokumentární a animovaný film
b) hraný, dokumentární a animovaný seriál nebo epizoda seriálu
Pouze projekty, jehož natáčení započalo nebo započne v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.

Město Praha je v díle zobrazeno jako město Praha a audiovizuální dílo musí být určeno k zahraniční distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand.

Žadatel:
právnická osoba, která má sídlo nebo místo podnikání na území České republiky a která je
a) na základě smluvního ujednání pověřena producentem se sídlem mimo Českou republiku k podání žádosti o nadační příspěvek
b) koproducentem žádajícího projektu, kde alespoň jeden z koproducentů tohoto projektu má sídlo mimo území České republiky

Dokumenty a formuláře:
Výzva 2018/1
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

Zakládací listina (aktuální znění)
Statut (aktuální znění)


Výzva 2017/1 

Do první Výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v termínu 1. – 31. května 2017 bylo podáno celkem 18 žádostí, z nichž šest muselo být z posuzování vyloučeno, neboť nesplnily formální náležitosti. Z 12 žádostí, které byly správní radou posouzeny, byl udělen nadační příspěvek v celkové výši 5,3 milionů korun těmto čtyřem zahraničním projektům:

  • Jab Harry met Sejal (pracovní název projektu: The Ring/Prsten), celovečerní hraný film, Indie, režie Imtiaz Ali // nadační příspěvek 2 000 000 Kč
  • The Death and Life of John F. Donovan, celovečerní hraný film, Kanada, režie Xavier Dolan // nadační příspěvek 1 000 000 Kč
  • Tout le monde debout/Prostě vstaň, celovečerní hraný film, Francie, režie Franck Dubosc // nadační příspěvek 2 000 000 Kč
  • Ein Sommer in Prag, televizní film, Německo, režie Karola Meeder // nadační příspěvek 300 000 Kč

Výsledky:
Seznam podaných žádostí a výsledky
Více informací k podpořeným projektům
Obecné hodnocení správní rady

Dokumenty a formuláře k výzvě 2017/1 (výzva uzavřena):
Výzva 2017/1
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k veřejné podpoře
Formulář závěrečné zprávy
Formulář vyúčtování