O fondu

Založením Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund chce hlavní město Praha aktivně podpořit vlastní prezentaci v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby.

Vznik fondu Praha ve filmu Prague Film Fund schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy 15. září 2016 a do rejstříku byl fond zapsán 16. prosince 2016. Finanční prostředky alokované pro nadační fond v roce 2016 činily 10 milionů korun, stejná částka byla schválena Zastupitelstvem hlavního města Prahy i pro rok 2017 a má být každoročně poskytnuta z rozpočtu hlavního města Prahy i v dalších letech.

Nadační fond poskytuje finanční prostředky jak pro celovečerní filmy určené k zahraniční distribuci v kinech, tak i pro televizní filmy a seriály vysílané na zahraničních televizních stanicích. Zásadní podmínka: Praha v natáčeném projektu představuje skutečně Prahu.

Cíle

Mezi hlavní cíle fondu patří podpora pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmu a televize, přilákání filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a také profilování města jako „film friendly“ destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce.

Kritéria hondocení

Při hodnocení projektů se v souladu se zakládací listinou bude přihlížet zejména k významu a způsobu zobrazení města Prahy v díle, počtu plánovaných natáčecích dnů na lokacích v Praze, hodnotě pražských motivů a konkrétních míst natáčení (z turistického, marketingového, kulturního, historického či architektonického hlediska). Zásadní roli bude hrát také rozsah zahraniční distribuce, marketingový potenciál díla (z hlediska cestovního ruchu) a možnosti prezentace hlavního města Prahy v rámci mediálních aktivit souvisejících s dílem.

Orgány nadačního fondu

Správní rada:
Ludmila Claussová (předsedkyně správní rady), Mgr. Helena Bezděk Fraňková, doc. Mgr. Aleš Danielis, PhDr. Nora Dolanská, MBA Petr Erben, MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová, Karel Grabein Procházka, Rick Mc Callum, Tomas Schollaert

Dozorčí rada:
Jan Wolf (předseda dozorčí rady), Ing. Zdena Javornická, Richard Bureš

Zakládací listina a statut

Zakládací listina
Statut

Výzva květen 2017 (uzavřena)

Výzva
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k veřejné podpoře