O fondu

Založením Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund chce hlavní město Praha aktivně podpořit vlastní prezentaci v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby.

Vznik fondu Praha ve filmu Prague Film Fund schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy 15. září 2016 a do rejstříku byl fond zapsán 16. prosince 2016.

Finanční prostředky alokované pro nadační fond v roce 2016 a 2017 činily 10 milionů korun, minimálně se stejnou částkou počítá město i pro rok 2018.

Nadační fond poskytuje finanční prostředky jak pro filmy a seriály určené k zahraniční distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand. Zásadní podmínka: Praha v natáčeném projektu představuje skutečně Prahu.

Cíle

Mezi hlavní cíle fondu patří podpora pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmu a televize, přilákání filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a také profilování města jako „film friendly“ destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce.

Kritéria hodNocení

Při hodnocení projektů se v souladu se zakládací listinou bude přihlížet zejména k významu a způsobu zobrazení města Prahy v díle, počtu plánovaných natáčecích dnů na lokacích v Praze, hodnotě pražských motivů a konkrétních míst natáčení (z turistického, marketingového, kulturního, historického či architektonického hlediska). Zásadní roli bude hrát také rozsah zahraniční distribuce, marketingový potenciál díla (z hlediska cestovního ruchu) a možnosti prezentace hlavního města Prahy v rámci mediálních aktivit souvisejících s dílem.

Orgány nadačního fondu

Správní rada:
Ludmila Claussová (předsedkyně správní rady), MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová (místopředsedkyně správní rady), Mgr. Helena Bezděk Fraňková, PhDr. Nora Dolanská, MBA Petr Erben, Karel Grabein Procházka, Rick McCallum, Tomas Schollaert

Dozorčí rada:
Jan Wolf (předseda dozorčí rady), Ing. Zdena Javornická, Richard Bureš

Zakládací listina a statut

30. listopadu 2017 schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy dodatek obsahující návrhy změn zakládací listiny.
Nové úplné znění Zakládací listiny
Statut z 21. prosince 2017

Původní dokumenty:
Zakládací listina
Statut