Ke stažení

Obecné dokumenty Nadačního fondu
Zakládací listina (znění platné od 30. 11. 2017)
Statut (znění platné od 30. 11. 2017)

Výzva 2018/2
Znění výzvy 2018/2
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku 
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

Výzva 2018/1
Znění výzvy 2018/1
Podmínky pro udělování nadačního příspěvku
Formulář žádosti
Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu
Formulář závěrečné zprávy
Formulář vyúčtování

Logo
Logo PFF_data
Logo PFF_minimanual