V druhé výzvě fondu byly uděleny nadační příspěvky v celkové výši 9 milionů korun

15. 5. 2018

V rámci druhé výzvy Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund bylo projednávala správní rada 18 žádostí. Do výzvy se přihlásily jak české projekty, tak řada zahraničních filmů a seriálů natáčených v České republice. Správní rada rozdělila nadační příspěvky v celkové výši 9 milionů korun.

Podávejte žádosti o nadační příspěvek – uzávěrka 15. února 2018

15. 1. 2018

Žádosti mohou být podány na projekty, jejichž natáčení započalo nebo započne v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018. Výsledky hodnocení správní rady by měly být známé do května 2018. Mezi projekty může být rozděleno až 15 milionů korun.

Nadační fond vyhlašuje druhou výzvu

29. 12. 2017

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek. Lhůta pro podávání žádostí je 1. ledna 2018 až 15. února 2018 a celkový objem disponibilních prostředků činí 15 000 000 Kč.

 

Praha je tradičním centrem českého filmového průmyslu a oblíbenou destinací zahraničních filmových štábů. Založením Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund chce hlavní město aktivně podpořit vlastní prezentaci v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby.
Z nadačního fondu jsou poskytovány finanční prostředky jak pro celovečerní filmy určené k zahraniční distribuci v kinech, tak i pro televizní filmy a seriály vysílané na zahraničních televizních stanicích. Zásadní podmínkou je, aby Praha v natáčeném díle představovala skutečně Prahu, a při hodnocení projektů se přihlíží zejména k marketingovému potenciálu projektu pro prezentaci a propagaci Prahy v zahraničí.